Training ambulante zorgwerker

Het aantal mensen wat werkzaam is, in de hulpverlening in welke vorm dan ook is groot en daarnaast is het ook  één van de snelst groeiende sectors van ons land. Zorgwerkers zijn elke dag weer in de weer voor een zorgbehoevende en doen dit met liefde, passie en professionaliteit. 

De ambulante zorgwerker is veelal buiten de deur en komt veel bij de cliënten over de vloer. Hierdoor komen ze in veel verschillende situaties terecht uitlopend van comfortabel naar minder comfortabel. Met minder comfortabele of zelfs gevaarlijk situaties in de vorm van agressief gedrag weten mensen vaak niet goed om te gaan. Het gedrag bij cliënten komt vaak voor uit een complexe gedragsproblematiek of door het onder invloed zijn van middelen.

Denk hierbij aan; seksuele intimidatie, agressief gedrag, onbegrip enz. Dit laatste hoeft niet alleen van de cliënt te zijn, maar kan ook komen van het netwerk van de cliënt die het niet eens zijn met een beslissing.

Dit soort situaties overkomt de ambulante zorgwerker en dan te handelen is vaak moeilijk. Doordat de ambulante zorgwerker in veel verschillende soorten ruimtes en situaties komt en vaak niet weten wat zei aantreffen is het moeilijk om hierop te anticiperen. 

In de training ambulante zorgwerker leer je vaardigheden en krijg je handvatten, zodat ie in deze situaties op een veilige en bewuste manier kan handelen. 

Fyment staat voor een op maat gemaakt training in overleg met de klant, maar laat onder andere deze onderwerpen aan bod komen in de training Ambulant zorgwerker.

• Het herkennen van gedrag,

• De- escalerend werken,

• Grenzen aangeven,

• Gesprekstechnieken,

• Veiligheidscan vreemde ruimtes,

• Sexuele intimidatie,

• Positionering.