Training jeugdzorgwerker

De jeugdzorgwerker is een duizendpoot en moet beschikken over veel vaardigheden. Binnen jeugdzorg zijn veel wisselingen gaande die onder meer voortkomen door de wijzigingen binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning(WMO).De jeugdzorgwerker komt in aanraking met kinderen van uiteenlopende leeftijden en nivo’s en dan hebben we het nog niet eens over de verschillende settings die Nederland rijk is.

Eén ding hebben ze gemeen en dat is dat ze allemaal wel eens  te maken krijgen met mentale of fysieke agressie. Hierop te handelen is lastig, omdat je dit eigenlijk helemaal niet wilt. Je wilt ervoor de kinderen zijn en ze verder op weg helpen, ook in dit proces gaat dit met vallen en opstaan. Je ontkomt er soms niet aan, dat je in moet grijpen en op een verantwoordelijke manier moet handelen.

De training jeugdzorgwerker bied hierin vaardigheden. De training gaat in op het herkennen van deze situaties en het eerder kunnen handelen bij ongewenst gedrag. Het de-escalerend handelen is een belangrijk aspect binnen de training, omdat je niet wilt dat een situatie onnodig uit de hand loopt. 

Fyment staat voor een op maat gemaakt training in overleg met de klant, maar laat onder andere deze onderwerpen aan bod komen in de training jeugdzorgwerker.

• Het herkennen van gedrag

• De- escalerend werken

• Grenzen aangeven

• Gesprekstechnieken

• Verbale en Non- verbale communicatie