Training Zorgmedewerker

 

 

Onze participatiestaat biedt veel voor zorgbehoevenden en daar mogen we trots op zijn in Nederland. De veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), die gericht zijn op een beter zorgklimaat zijn zichtbaar en de medewerkers in het  zorgveld merken hier de invloeden van.

Het is een grote omslag en er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de zorgbehoevenden, die daar niet altijd toe in staat zijn. Dit brengt uitdagingen met zich mee en hierop moet worden geanticipeerd.

 

We kennen in Nederland veel soorten zorgmedewerkers, die in hun eigen gebied zorg verlenen aan zorgbehoevenden. Of je nou werkzaam bent in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, mantelzorg of thuiszorg werkbaar bent, helaas kunnen we er niet omheen dat je regelmatig in aanraking met agressie en geweld in wat voor een vorm dan ook. 

Dit hoeft helemaal niet bewust te zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan de dementerende zorg, iemand met een autismespectrum stoornis is of iemand vol onbegrip door onzekerheid. Hier moet voor de veiligheid  van de cliënt, omstanders en de zorgmedewerker wel op gehandeld en gereageerd worden. 

De training zorgmedewerker speelt hierop in en je leert vaardigheden, zodat je hier op een verantwoordelijke en bewuste manier mee om kan gaan. 

Fyment staat voor een op maat gemaakt training in overleg met de klant, maar laat onder andere deze onderwerpen aan bod komen in de training voor zorgmedewerkers.

• Het herkennen van “ongewenst” gedrag,

• Omgaan met agressie en geweld,

• Gesprekstechnieken,

• De-escalerend werken

• Nazorg